Premi “Sisu”

El Sisu Award és el premi que concedeix el Queen’s College als alumnes del darrer curso de batxiller que se han destacat pel seu esforç i resultats. El premio es concedit per criteris objectius de notes, sense límit en el número d’alumnes que poden rebre-lo, es a dir, que ho aconsegueixen tots els que assoleixen l’objectiu establert.

El premi, apart del reconeixement públic, té una dotación económica, que és equivalent al 50% del valor de la escolaritat del darrer any en pagament anual (veure més abaix: Condicions d’entrega del Sisu Award).

L’origen del non del premi: ‘Sisu’, és un terme finès que se traduiria com, força de voluntat, determinació, perseverança i actuar racionalment en front de les adversitats. Sisu és un element de força interna i  de llarg plaç, no de coratge momentani.  Aquesta palabra no té una traducció exacta en cap idioma.

Creim que el concepte de SISU és especialment adequat per l’esperit del Queen’s College. És també un bon exemple per mostrar  que cada cultura és única i que cada llengua té els matisos.

Vídeo de presentació – castellà (2011)

Condicions d’entrega del Sisu Award

Aquest premio s’entrega als estudiants que atenen l’equivalent a 4 Notes d’ “A” als A-Levels de GCE i que han demostrat que les seves qualitats personals i acadèmiques les converteixen en uns excel·lents exemples a seguir per als estudiants més joves.

El premi du associat una dotació econòmica que correspon al reembossament de les quotes de Y13 tal como se especifica abaix:

  1. Reembossament del 10% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per un any d’estància al col·legi.
  2. Reembossament del 20% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per dos anys d’estància al col·legi.
  3. Reembossament del 30% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per tres anys d’estància al col·legi.
  4. Reembossament del 40% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per quatre anys d’estància al col·legi.
  5. Reembossament del 50% de l’import de Y13, en el seu formato de pagament anual, a aquells estudiants que han estat un mínim de 5 anys al col·legi.

El Sisu Award és el premi que concedeix el Queen’s College als alumnes del darrer curso de batxiller que se han destacat pel seu esforç i resultats. El premio es concedit per criteris objectius de notes, sense límit en el número d’alumnes que poden rebre-lo, es a dir, que ho aconsegueixen tots els que assoleixen l’objectiu establert.

El premi, apart del reconeixement públic, té una dotación económica, que és equivalent al 50% del valor de la escolaritat del darrer any en pagament anual (veure més abaix: Condicions d’entrega del Sisu Award).

L’origen del non del premi: ‘Sisu’, és un terme finès que se traduiria com, força de voluntat, determinació, perseverança i actuar racionalment en front de les adversitats. Sisu és un element de força interna i  de llarg plaç, no de coratge momentani.  Aquesta palabra no té una traducció exacta en cap idioma.

Creim que el concepte de SISU és especialment adequat per l’esperit del Queen’s College. És també un bon exemple per mostrar  que cada cultura és única i que cada llengua té els matisos.

Vídeo de presentació – castellà (2011)

Condicions d’entrega del Sisu Award

Aquest premio s’entrega als estudiants que atenen l’equivalent a 4 Notes d’ “A” als A-Levels de GCE i que han demostrat que les seves qualitats personals i acadèmiques les converteixen en uns excel·lents exemples a seguir per als estudiants més joves.

El premi du associat una dotació econòmica que correspon al reembossament de les quotes de Y13 tal como se especifica abaix:

  1. Reembossament del 10% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per un any d’estància al col·legi.
  2. Reembossament del 20% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per dos anys d’estància al col·legi.
  3. Reembossament del 30% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per tres anys d’estància al col·legi.
  4. Reembossament del 40% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per quatre anys d’estància al col·legi.
  5. Reembossament del 50% de l’import de Y13, en el seu formato de pagament anual, a aquells estudiants que han estat un mínim de 5 anys al col·legi.