Necesitats educatives especials

El col·legi reconeix la personalitat única de tots els seus alumnes i intenta satisfer les necessitats educatives de tots ells. Sempre que un alumne requereixi necessitats educatives especials, es fan tots els esforços per a satisfer-les dintre dels límits de les facilitats ofertes en el col·legi. El col·legi no s’especialitza en el suport de necessitats específiques educatives. Per tant, es recomana encaridament als pares que parlin prèviament sobre dificultats reconegudes en el col·legi abans de fer la sol·licitud d’admissió per als seus fills, per a cerciorar-se que tals dificultats puguin solucionar-se.
El col·legi reconeix la personalitat única de tots els seus alumnes i intenta satisfer les necessitats educatives de tots ells. Sempre que un alumne requereixi necessitats educatives especials, es fan tots els esforços per a satisfer-les dintre dels límits de les facilitats ofertes en el col·legi. El col·legi no s’especialitza en el suport de necessitats específiques educatives. Per tant, es recomana encaridament als pares que parlin prèviament sobre dificultats reconegudes en el col·legi abans de fer la sol·licitud d’admissió per als seus fills, per a cerciorar-se que tals dificultats puguin solucionar-se.