Tarifes

Les tarifes de l’escola són públiques.

Tarifes escolars per l'any acadèmic 2022/2023

Anual Avançat(1) Anual Trimestral

Mensual

Nursery & Reception

  6.600 €

6.831 €

2.366 €

760 €

Year 1 & Year 2

 7.250 €

7.504 € 2.599 €

835 €

Year 3

7.650 €

7.918 € 2.742 €

880 €

Year 4

8.050 €

8.332 € 2.885 €

925 €

Year 5

8.450 €

8.746 € 3.029 €

975 €

Year 6

8.900 €

9.212 € 3.190 €

1.025 €

Year 7

9.500 €

9.833 € 3.405 €

1.090 €

Year 8

10.000 €

10.350 € 3.584 €

1.150 €

Year 9

10.300 €

10.661 € 3.692 €

1.185 €

Year 10-11 & Year 12 -13 *

10.500 € 10.868 € 3.763 €

1.210 €

 (1) Aquesta tarifa implica el pagament anual des del 20 de juny de 2022  * En Y12 y Y13, el material escolar no está inclòs en les quotes indicades a dalt.

Normativa 

 • Hi ha l'obligació d'omplir cada any el full de reinscripció entre gener i el final del segon trimestre
 • Les quotes mensuals es pagaran abans del dia 25 del mes anterior al venciment, excepte setembre que es podrà pagar abans del 5 d'aquest mes.
 • Les quotes trimestrals seran facturades en les dates següents i es pagaran abans que transcorrin 10 dies a partir de les dates d'emissió esmentades. Després de la data esmentada els rebuts es convertiran en mensuals.

o 1r TRIMESTRE: 4 de setembre

o 2n TRIMESTRE: 15 de desembre

o 3r TRIMESTRE: 15 de març

 • La quota anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Després d'aquesta data els rebuts es convertiran en trimestrals
 • La quota de la Tarifa Anual Avançada es pagarà abans del dia 20 de juny de 2022.
 • Cada tarifa implica uns terminis de pagament. Si s'incompleixen, es canviarà automàticament la tarifa de tot l'any retroactivament. Això implica que si l'alumne no fa el curs complet, l'única tarifa aplicable és la Mensual.
 • Les devolucions bancàries tindran un recàrrec, l'import d'aquest recàrrec seran les despeses de devolució que el banc ens cobri més de 30€ de gestió administrativa, i hauran de ser satisfetes al moment de la reclamació.
 • Les quotes han de ser satisfetes per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA i els rebuts seran emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L. o al de QUEEN’S COLLEGE.
Tarifes escolars per l’any acadèmic 2020/2021 y per 2021/2022 
Anual avançat (1) Tarifa Mensual Equivalent Anual Tarifa Mensual Equivalent Trimestral Tarifa Mensual Equivalent Mensual
Nursery & Reception 6.360€ 636€ 6.532€ 653€ 2.280€ 684€ 760€
Year 1 & Year 2 6.870€ 687€ 7.055€ 706€ 2.462€ 739€ 816€
Year 3 7.270€ 727€ 7.466€ 747€ 2.606€ 782€ 863€
Year 4 7.630€ 763€ 7.836€ 784€ 2.735€ 821€ 904€
Year 5 8.130€ 813€ 8.350€ 835€ 2.914€ 874€ 963€
Year 6 8.540€ 854€ 8.771€ 877€ 3.061€ 918€ 1.011€
Year 7 9.140€ 914€ 9.387€ 939€ 3.276€ 983€ 1.082€
Year 8 9.800€ 980€ 10.065€ 1.007€ 3.513€ 1.054€ 1.158€
Year 9 9.990€ 999€ 10.260€ 1.026€ 3.581€ 1.074€ 1.181€
Year 10 & 11 / Year 12 & 13 *             10.200€ 1.020€ 10.475€ 1.048€ 3.656€ 1.097€ 1.206€
(1) Aquesta tarifa implica el pagament anual abans del 20 de juny * En el cas dels alumnes de Y12 i Y13, el material escolar no està inclòs en les quotes indicades a dalt. Despeses de Matriculació 2022/2023: Matrícula: 500 € (Y1-Y13) /800€ (N-R) Dipòsit:  1.200 € Altres Serveis: Menjador: N-Y2:   110€/mes Y3-Y13: 125€/mes per 10 mesos o 160€/mes 10€ per un dia Servei "Packed Lunch": 20€/mes Normativa:
 1. Hi ha l'obligació d'omplir cada any el full de reinscripció entre gener i el final del segon trimestre
 2. Les quotes mensuals es pagaran abans del dia 25 del mes anterior al venciment, excepte setembre que es podrà pagar abans del 5 d'aquest mes.
 3. Les quotes trimestrals seran facturades en les dates següents i es pagaran abans que transcorrin 10 dies a partir de les dates d'emissió esmentades. Després de la data esmentada els rebuts es convertiran en mensuals.
  • 1er Trimestre:    4 de setembre
  • 2º Trimestre:    15 de decembre
  • 3er Trimestre:  15 de març
 4. La quota de la tarifa anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Si s'incompleix el termini, la tarifa es convertirà en Trimestral.
 5. La quota de la tarifa anual avançada es pagarà abans del dia 20 de juny de l'any de començament del curs.
 6. Les devolucions bancàries hauran de ser satisfetes al moment de la seva reclamació i tindran un recàrrec, l'import d'aquest recàrrec seran les despeses de devolució del banc més 30€ de gestió administrativa que hauran de ser satisfetes al mateix moment de la reclamació.
 7. Les quotes seran satisfetes per DOMICILIACÓ BANCÀRIA i els rebuts emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOO S.L. o al del QUEEN'S COLLEGE.
Les tarifes de l’escola són públiques.

Tarifes escolars per l’any acadèmic 2022/2023

Anual Avançat(1) Anual Trimestral

Mensual

Nursery & Reception

  6.600 €

6.831 €

2.366 €

760 €

Year 1 & Year 2

 7.250 €

7.504 € 2.599 €

835 €

Year 3

7.650 €

7.918 € 2.742 €

880 €

Year 4

8.050 €

8.332 € 2.885 €

925 €

Year 5

8.450 €

8.746 € 3.029 €

975 €

Year 6

8.900 €

9.212 € 3.190 €

1.025 €

Year 7

9.500 €

9.833 € 3.405 €

1.090 €

Year 8

10.000 €

10.350 € 3.584 €

1.150 €

Year 9

10.300 €

10.661 € 3.692 €

1.185 €

Year 10-11 & Year 12 -13 *

10.500 € 10.868 € 3.763 €

1.210 €

 (1) Aquesta tarifa implica el pagament anual des del 20 de juny de 2022  * En Y12 y Y13, el material escolar no está inclòs en les quotes indicades a dalt.

Normativa 

 • Hi ha l’obligació d’omplir cada any el full de reinscripció entre gener i el final del segon trimestre
 • Les quotes mensuals es pagaran abans del dia 25 del mes anterior al venciment, excepte setembre que es podrà pagar abans del 5 d’aquest mes.
 • Les quotes trimestrals seran facturades en les dates següents i es pagaran abans que transcorrin 10 dies a partir de les dates d’emissió esmentades. Després de la data esmentada els rebuts es convertiran en mensuals.

o 1r TRIMESTRE: 4 de setembre

o 2n TRIMESTRE: 15 de desembre

o 3r TRIMESTRE: 15 de març

 • La quota anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Després d’aquesta data els rebuts es convertiran en trimestrals
 • La quota de la Tarifa Anual Avançada es pagarà abans del dia 20 de juny de 2022.
 • Cada tarifa implica uns terminis de pagament. Si s’incompleixen, es canviarà automàticament la tarifa de tot l’any retroactivament. Això implica que si l’alumne no fa el curs complet, l’única tarifa aplicable és la Mensual.
 • Les devolucions bancàries tindran un recàrrec, l’import d’aquest recàrrec seran les despeses de devolució que el banc ens cobri més de 30€ de gestió administrativa, i hauran de ser satisfetes al moment de la reclamació.
 • Les quotes han de ser satisfetes per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA i els rebuts seran emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L. o al de QUEEN’S COLLEGE.
Tarifes escolars per l’any acadèmic 2020/2021 y per 2021/2022 
Anual avançat (1) Tarifa Mensual Equivalent Anual Tarifa Mensual Equivalent Trimestral Tarifa Mensual Equivalent Mensual
Nursery & Reception 6.360€ 636€ 6.532€ 653€ 2.280€ 684€ 760€
Year 1 & Year 2 6.870€ 687€ 7.055€ 706€ 2.462€ 739€ 816€
Year 3 7.270€ 727€ 7.466€ 747€ 2.606€ 782€ 863€
Year 4 7.630€ 763€ 7.836€ 784€ 2.735€ 821€ 904€
Year 5 8.130€ 813€ 8.350€ 835€ 2.914€ 874€ 963€
Year 6 8.540€ 854€ 8.771€ 877€ 3.061€ 918€ 1.011€
Year 7 9.140€ 914€ 9.387€ 939€ 3.276€ 983€ 1.082€
Year 8 9.800€ 980€ 10.065€ 1.007€ 3.513€ 1.054€ 1.158€
Year 9 9.990€ 999€ 10.260€ 1.026€ 3.581€ 1.074€ 1.181€
Year 10 & 11 / Year 12 & 13 *             10.200€ 1.020€ 10.475€ 1.048€ 3.656€ 1.097€ 1.206€
(1) Aquesta tarifa implica el pagament anual abans del 20 de juny * En el cas dels alumnes de Y12 i Y13, el material escolar no està inclòs en les quotes indicades a dalt. Despeses de Matriculació 2022/2023: Matrícula: 500 € (Y1-Y13) /800€ (N-R) Dipòsit:  1.200 € Altres Serveis: Menjador: N-Y2:   110€/mes Y3-Y13: 125€/mes per 10 mesos o 160€/mes 10€ per un dia Servei “Packed Lunch”: 20€/mes Normativa:
 1. Hi ha l’obligació d’omplir cada any el full de reinscripció entre gener i el final del segon trimestre
 2. Les quotes mensuals es pagaran abans del dia 25 del mes anterior al venciment, excepte setembre que es podrà pagar abans del 5 d’aquest mes.
 3. Les quotes trimestrals seran facturades en les dates següents i es pagaran abans que transcorrin 10 dies a partir de les dates d’emissió esmentades. Després de la data esmentada els rebuts es convertiran en mensuals.
  • 1er Trimestre:    4 de setembre
  • 2º Trimestre:    15 de decembre
  • 3er Trimestre:  15 de març
 4. La quota de la tarifa anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Si s’incompleix el termini, la tarifa es convertirà en Trimestral.
 5. La quota de la tarifa anual avançada es pagarà abans del dia 20 de juny de l’any de començament del curs.
 6. Les devolucions bancàries hauran de ser satisfetes al moment de la seva reclamació i tindran un recàrrec, l’import d’aquest recàrrec seran les despeses de devolució del banc més 30€ de gestió administrativa que hauran de ser satisfetes al mateix moment de la reclamació.
 7. Les quotes seran satisfetes per DOMICILIACÓ BANCÀRIA i els rebuts emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOO S.L. o al del QUEEN’S COLLEGE.