Tarifes

Les tarifes de l’escola són públiques.

Tarifes escolars per l’any acadèmic 2020/2021

Anual avançat (1) Tarifa Mensual Equivalent Anual Tarifa Mensual Equivalent Trimestral Tarifa Mensual Equivalent Mensual
Nursery & Reception 6.360€ 636€ 6.532€ 653€ 2.280€ 684€ 760€
Year 1 & Year 2 6.870€ 687€ 7.055€ 706€ 2.462€ 739€ 816€
Year 3 7.270€ 727€ 7.466€ 747€ 2.606€ 782€ 863€
Year 4 7.630€ 763€ 7.836€ 784€ 2.735€ 821€ 904€
Year 5 8.130€ 813€ 8.350€ 835€ 2.914€ 874€ 963€
Year 6 8.540€ 854€ 8.771€ 877€ 3.061€ 918€ 1.011€
Year 7 9.140€ 914€ 9.387€ 939€ 3.276€ 983€ 1.082€
Year 8 9.800€ 980€ 10.065€ 1.007€ 3.513€ 1.054€ 1.158€
Year 9 9.990€ 999€ 10.260€ 1.026€ 3.581€ 1.074€ 1.181€
Year 10 & 11 / Year 12 & 13 *             10.200€ 1.020€ 10.475€ 1.048€ 3.656€ 1.097€ 1.206€

(1) Aquesta tarifa implica el pagament anual abans del 20 de juny de 2020

* En el cas dels alumnes de Y12 i Y13 , el material escolar no està inclòs en les quotes indicades a dalt.

Despeses de Matriculació 2020/21

Matrícula: 500 € (Y1-Y13) /800€ (N-R)

Dipòsit:  1.200 €

Altres Serveis  2020/21

Menjador: N-Y2:     110€/mes Y3-Y13: 125€/mes per 10 mesos o 160€/mes 10€ per un dia

Servei "Packed Lunch": 20€/mes

Normativa

 1. Existe la obligación de rellenar cada año la hoja de Reinscripción entre Enero y el final del segundo trimestre
 2. Las cuotas mensuales se pagarán antes del día 25 del mes anterior a su vencimiento, excepto septiembre que se podrá pagar antes del 5 de dicho mes.
 3. Las cuotas trimestrales serán facturadas en las siguientes fechas y se pagarán antes de que transcurran 10 días a partir de dichas fecha de emisión. Después de dicha fecha los recibos se convertirán en mensuales.
  • 1er Trimestre:    4 de setembre
  • 2º Trimestre:    15 de decembre
  • 3er Trimestre:  15 de març
 4. La quota de la tarifa anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Si s'incompleix el termini, la tarifa es convertirà en Trimestral.
 5. La quota de la tarifa anual avançada es pagarà abans del dia 20 de juny d'aquest any.
 6. Les devolucions bancàries hauran de ser satisfetes al moment de la seva reclamació i tindran un recàrrec, l'import d'aquest recàrrec seran les despeses de devolució del banc més 30€ de gestió administrativa que hauran de ser satisfetes al mateix moment de la reclamació.
 7. Les quotes seran satisfetes per DOMICILIACÓ BANCÀRIA i els rebuts emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOO S.L. o al del QUEEN'S COLLEGE.

Les tarifes de l’escola són públiques.

Tarifes escolars per l’any acadèmic 2020/2021

Anual avançat (1) Tarifa Mensual Equivalent Anual Tarifa Mensual Equivalent Trimestral Tarifa Mensual Equivalent Mensual
Nursery & Reception 6.360€ 636€ 6.532€ 653€ 2.280€ 684€ 760€
Year 1 & Year 2 6.870€ 687€ 7.055€ 706€ 2.462€ 739€ 816€
Year 3 7.270€ 727€ 7.466€ 747€ 2.606€ 782€ 863€
Year 4 7.630€ 763€ 7.836€ 784€ 2.735€ 821€ 904€
Year 5 8.130€ 813€ 8.350€ 835€ 2.914€ 874€ 963€
Year 6 8.540€ 854€ 8.771€ 877€ 3.061€ 918€ 1.011€
Year 7 9.140€ 914€ 9.387€ 939€ 3.276€ 983€ 1.082€
Year 8 9.800€ 980€ 10.065€ 1.007€ 3.513€ 1.054€ 1.158€
Year 9 9.990€ 999€ 10.260€ 1.026€ 3.581€ 1.074€ 1.181€
Year 10 & 11 / Year 12 & 13 *             10.200€ 1.020€ 10.475€ 1.048€ 3.656€ 1.097€ 1.206€

(1) Aquesta tarifa implica el pagament anual abans del 20 de juny de 2020

* En el cas dels alumnes de Y12 i Y13 , el material escolar no està inclòs en les quotes indicades a dalt.

Despeses de Matriculació 2020/21

Matrícula: 500 € (Y1-Y13) /800€ (N-R)

Dipòsit:  1.200 €

Altres Serveis  2020/21

Menjador: N-Y2:     110€/mes Y3-Y13: 125€/mes per 10 mesos o 160€/mes 10€ per un dia

Servei “Packed Lunch”: 20€/mes

Normativa

 1. Existe la obligación de rellenar cada año la hoja de Reinscripción entre Enero y el final del segundo trimestre
 2. Las cuotas mensuales se pagarán antes del día 25 del mes anterior a su vencimiento, excepto septiembre que se podrá pagar antes del 5 de dicho mes.
 3. Las cuotas trimestrales serán facturadas en las siguientes fechas y se pagarán antes de que transcurran 10 días a partir de dichas fecha de emisión. Después de dicha fecha los recibos se convertirán en mensuales.
  • 1er Trimestre:    4 de setembre
  • 2º Trimestre:    15 de decembre
  • 3er Trimestre:  15 de març
 4. La quota de la tarifa anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de setembre. Si s’incompleix el termini, la tarifa es convertirà en Trimestral.
 5. La quota de la tarifa anual avançada es pagarà abans del dia 20 de juny d’aquest any.
 6. Les devolucions bancàries hauran de ser satisfetes al moment de la seva reclamació i tindran un recàrrec, l’import d’aquest recàrrec seran les despeses de devolució del banc més 30€ de gestió administrativa que hauran de ser satisfetes al mateix moment de la reclamació.
 7. Les quotes seran satisfetes per DOMICILIACÓ BANCÀRIA i els rebuts emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOO S.L. o al del QUEEN’S COLLEGE.