Secundària

Departament de secundària

Com en el departament de Primària, el programa educatiu està en constant evolució subjecte a actualitzacions, redefinicions o millores procedents del Currículum Nacional Anglès de la mateixa manera que fa la Secció Espanyola amb el seu temari respecte a les esmenes del Ministeri de Cultura i la Conselleria d’Educació.

NivelesClasesEdadesCursos Españoles
Key Stage 3Y7 - Y911-14 años6º Primaria 2º Eso
Key Stage 4Y10 - Y1114-16 años3º y 4º ESO
6th FormY12 - Y1316-18 años1º y 2º Bachillerato

Key Stage 3 (primer cicle de secundària)

Tots els alumnes de Year 7 a 9 segueixen un programa comú, en una sèrie d’assignatures que es mostren en la taula del currículo.

Atès que l’anglès és la llengua vehicular per a la major part del currículo, les classes d’aquesta assignatura s’imparteixen a grups reduïts, aconseguint així un ensenyament mes individualitzada.

També s’imparteix matemàtiques en grups reduïts, en principi en grups homogenis però més tard segons nivells, si bé és corrent la flexibilitat i mobilitat entre grups.

Art, ICT (Informàtica) i Arts Interpretatives (Performing Arts) s’ensenyen en grups reduïts a causa de la seva naturalesa pràctica. En tots aquests casos els grups són d’aproximadament 13 alumnes.

Tots els alumnes de nacionalitat espanyola, o que tinguin el nivell adequat de castellà, estudien Llengua Espanyola, Ciències Socials i Català com part del programa del Ministeri d’Educació. Els altres cursen Llengua Espanyola com llengua estrangera complementada amb estudis de cultura espanyola.

Els alumnes segueixen amb l’estudi d’una segona llengua estrangera triada en Year 6: francès o alemany.

Currículum 2016/2017

 • Art
 • Llengua i Literatura Anglesa
 • Geografia
 • Història
 • Informàtica (ICT)
 • Matemàtiques
 • Arts Interpretatives
 • Educació personal, Social i de la Salud / Ciutadania
 • Educació Física
 • Ciències
 • Francès o Alemany
 • Llengua i Cultura Espanyola o Estudis Espanyols *
 • Tutoria

*Llengua Espanyola, Socials y Català

Key Stage 4

A Year 10 i Year 11, 3r i 4t ESO, els estudiants segueixen un programa de 6 assignatures obligatòries juntament amb 2 assignatures triades entre un ventall d’opcions que es detallen en la taula del currículo. En alguns casos, se’ls oferix la possibilitat d’estudiar assignatures addicionals.

A part d’Educació Física, les classes es divideixen en dos grups per a les assignatures obligatòries. D’aquesta manera es pot identificar amb rapidesa qualsevol dificultat que té l’alumne i proporcionar-li el reforç necessari o en el cas de l’alumne que aprèn el tema amb facilitat, se li ajuda que desenvolupi tot el seu potencial amb activitats d’ampliació.

Alhora, aquests grups reduïts ajuden a establir bones relacions personals tant entre alumnes com entre professor – alumne. En les assignatures optatives, els grups són encara més reduïts.

El currículo està dissenyat per a permetre als estudiants plantejar-se diversos carreres o destinacions educatives posteriors. A Year 10, comencen un programa d’estudis bianual, el qual culmina amb els exàmens oficials de sistema Britànic, GCSE /IGCSE els quals estan administrats per CIE (Exàmens Internacionals de la Universitat de Cambridge) i EDEXCEL (Universitat de Londres).

Taula d’assignatures 2016/2017 Obligatories

 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Ciències (Biologia, Químia i Física)
 • Llengua i Cultura Espanyola o Estudis Espanyols *
 • Tutoria

*Llengua Espanyola, Socials y Català

Opcionals

 • Art i Disseny
 • Programació
 • Francès
 • Alemany
 • Geografia
 • Historia
 • Informática

6th Form  (Batxillerat)

En Years 12 i Year 13, 1r i 2n de Batxiller, els alumnes que han superat els cursos de GCSE poden començar els estudis més intensius, GCE “A” “i AS” que serveixen de preparació per a les carreres universitàries. Per regla general, els estudiants escullen 4 o 5 assignatures a aquest nivell.

En aquests moments estan disponibles 17 assignatures. Asignaturas disponibles (AS y A Level)

Ciències i TecnologiaLlengua i LiteraturaCiències SocialsAltres
BiologiaLlengua AnglesaEmpresarialsArt i Disseny
QuímicaLiteratura AnglesaHistoria 
FísicaFrancèsGeografia 
InformàticaAlemany  
MatemàtiquesEspanyol  
Matemàtiques AvançadesLiteratura Espanyola  

Els estudiants espanyols o amb el suficient nivell de castellà, podran seleccionar components del currículo oficial espanyol per a obtenir la doble titulació.

Aquells alumnes que optin per accedir a la Universitat espanyola, seran preparats per a les proves d’Acreditació de la Competència Lingüística, simultanejant aquesta preparació amb el GCE nivell avançat de “Spanish – First Language”.

Per altra banda, se’ls facilitarà la preparació per a obtenir el nivell B de català i, donat el cas, el nivell C.

El programa d’estudis ofert en aquest nivell permet als alumnes estudiar en universitats de tot el món, en cas de ser un país l’idioma del qual no sigui ni l’anglès ni l’espanyol, haurien de dominar l’idioma corresponent.

Departament de secundària

Com en el departament de Primària, el programa educatiu està en constant evolució subjecte a actualitzacions, redefinicions o millores procedents del Currículum Nacional Anglès de la mateixa manera que fa la Secció Espanyola amb el seu temari respecte a les esmenes del Ministeri de Cultura i la Conselleria d’Educació.

NivelesClasesEdadesCursos Españoles
Key Stage 3Y7 – Y911-14 años6º Primaria 2º Eso
Key Stage 4Y10 – Y1114-16 años3º y 4º ESO
6th FormY12 – Y1316-18 años1º y 2º Bachillerato

Key Stage 3 (primer cicle de secundària)

Tots els alumnes de Year 7 a 9 segueixen un programa comú, en una sèrie d’assignatures que es mostren en la taula del currículo.

Atès que l’anglès és la llengua vehicular per a la major part del currículo, les classes d’aquesta assignatura s’imparteixen a grups reduïts, aconseguint així un ensenyament mes individualitzada.

També s’imparteix matemàtiques en grups reduïts, en principi en grups homogenis però més tard segons nivells, si bé és corrent la flexibilitat i mobilitat entre grups.

Art, ICT (Informàtica) i Arts Interpretatives (Performing Arts) s’ensenyen en grups reduïts a causa de la seva naturalesa pràctica. En tots aquests casos els grups són d’aproximadament 13 alumnes.

Tots els alumnes de nacionalitat espanyola, o que tinguin el nivell adequat de castellà, estudien Llengua Espanyola, Ciències Socials i Català com part del programa del Ministeri d’Educació. Els altres cursen Llengua Espanyola com llengua estrangera complementada amb estudis de cultura espanyola.

Els alumnes segueixen amb l’estudi d’una segona llengua estrangera triada en Year 6: francès o alemany.

Currículum 2016/2017

 • Art
 • Llengua i Literatura Anglesa
 • Geografia
 • Història
 • Informàtica (ICT)
 • Matemàtiques
 • Arts Interpretatives
 • Educació personal, Social i de la Salud / Ciutadania
 • Educació Física
 • Ciències
 • Francès o Alemany
 • Llengua i Cultura Espanyola o Estudis Espanyols *
 • Tutoria

*Llengua Espanyola, Socials y Català

Key Stage 4

A Year 10 i Year 11, 3r i 4t ESO, els estudiants segueixen un programa de 6 assignatures obligatòries juntament amb 2 assignatures triades entre un ventall d’opcions que es detallen en la taula del currículo. En alguns casos, se’ls oferix la possibilitat d’estudiar assignatures addicionals.

A part d’Educació Física, les classes es divideixen en dos grups per a les assignatures obligatòries. D’aquesta manera es pot identificar amb rapidesa qualsevol dificultat que té l’alumne i proporcionar-li el reforç necessari o en el cas de l’alumne que aprèn el tema amb facilitat, se li ajuda que desenvolupi tot el seu potencial amb activitats d’ampliació.

Alhora, aquests grups reduïts ajuden a establir bones relacions personals tant entre alumnes com entre professor – alumne. En les assignatures optatives, els grups són encara més reduïts.

El currículo està dissenyat per a permetre als estudiants plantejar-se diversos carreres o destinacions educatives posteriors. A Year 10, comencen un programa d’estudis bianual, el qual culmina amb els exàmens oficials de sistema Britànic, GCSE /IGCSE els quals estan administrats per CIE (Exàmens Internacionals de la Universitat de Cambridge) i EDEXCEL (Universitat de Londres).

Taula d’assignatures 2016/2017 Obligatories

 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Ciències (Biologia, Químia i Física)
 • Llengua i Cultura Espanyola o Estudis Espanyols *
 • Tutoria

*Llengua Espanyola, Socials y Català

Opcionals

 • Art i Disseny
 • Programació
 • Francès
 • Alemany
 • Geografia
 • Historia
 • Informática

6th Form  (Batxillerat)

En Years 12 i Year 13, 1r i 2n de Batxiller, els alumnes que han superat els cursos de GCSE poden començar els estudis més intensius, GCE “A” “i AS” que serveixen de preparació per a les carreres universitàries. Per regla general, els estudiants escullen 4 o 5 assignatures a aquest nivell.

En aquests moments estan disponibles 17 assignatures. Asignaturas disponibles (AS y A Level)

Ciències i TecnologiaLlengua i LiteraturaCiències SocialsAltres
BiologiaLlengua AnglesaEmpresarialsArt i Disseny
QuímicaLiteratura AnglesaHistoria 
FísicaFrancèsGeografia 
InformàticaAlemany  
MatemàtiquesEspanyol  
Matemàtiques AvançadesLiteratura Espanyola  

Els estudiants espanyols o amb el suficient nivell de castellà, podran seleccionar components del currículo oficial espanyol per a obtenir la doble titulació.

Aquells alumnes que optin per accedir a la Universitat espanyola, seran preparats per a les proves d’Acreditació de la Competència Lingüística, simultanejant aquesta preparació amb el GCE nivell avançat de “Spanish – First Language”.

Per altra banda, se’ls facilitarà la preparació per a obtenir el nivell B de català i, donat el cas, el nivell C.

El programa d’estudis ofert en aquest nivell permet als alumnes estudiar en universitats de tot el món, en cas de ser un país l’idioma del qual no sigui ni l’anglès ni l’espanyol, haurien de dominar l’idioma corresponent.