Comportament

El comportament de l’alumnat és de gran importància ja que afecta el dia a dia del funcionament del col·legi i el benestar de la comunitat.

Dintre d’un marc ferm i alhora just, s’espera que els alumnes desenvolupin un alt grau d’autodisciplina i control, i que segueixin les regles del centre, creades i orientades per a assegurar el benestar de tots. La ruptura de les regles comporta una sèrie de sancions proporcionades. En casos extrems, la Directora pot suspendre o expulsar l’alumne el comportament del qual no s’ajusta al reglament intern del col·legi.

El comportament de l’alumnat és de gran importància ja que afecta el dia a dia del funcionament del col·legi i el benestar de la comunitat.

Dintre d’un marc ferm i alhora just, s’espera que els alumnes desenvolupin un alt grau d’autodisciplina i control, i que segueixin les regles del centre, creades i orientades per a assegurar el benestar de tots. La ruptura de les regles comporta una sèrie de sancions proporcionades. En casos extrems, la Directora pot suspendre o expulsar l’alumne el comportament del qual no s’ajusta al reglament intern del col·legi.