Objectius

El col·legi té com objectiu aconseguir l’òptim rendiment de tots els seus alumnes de la següent manera:

  1. donant resposta a les seves diferents necessitats educatives
  2. fixant reptes d’aprenentatge apropiats
  3. Eliminant de potencials barreres.

S’aconsegueix aquest objectiu gràcies al seguiment, comunicació i avaluació que es realitza regularment.

El col·legi té com objectiu aconseguir l’òptim rendiment de tots els seus alumnes de la següent manera:

  1. donant resposta a les seves diferents necessitats educatives
  2. fixant reptes d’aprenentatge apropiats
  3. Eliminant de potencials barreres.

S’aconsegueix aquest objectiu gràcies al seguiment, comunicació i avaluació que es realitza regularment.