Necesitats educatives especials

El col·legi reconeix la personalitat única de tots els seus alumnes i intenta satisfer les necessitats educatives de tots ells. Sempre que un alumne requereixi necessitats educatives especials, es fan tots els esforços per a satisfer-les dintre dels límits de les facilitats ofertes en el col·legi. El col·legi no s’especialitza en el suport de necessitats específiques educatives. Per tant, es recomana encaridament als pares que parlin prèviament sobre dificultats reconegudes en el col·legi abans de fer la sol·licitud d’admissió per als seus fills, per a cerciorar-se que tals dificultats puguin solucionar-se.

Benestar i aprenentatge

Creiem que, perquè els nins arribin a atendre a el seu potencial, el col·legi ha d’assegurar que totes les seves necessitats siguin satisfetes,  ja siguin:

 • acadèmiques,
 • físiques,
 • socials o
 • emocionals

Per a ajudar en aquesta tasca conta amb els serveis d’una psicòloga que:

 1. Treballa de manera individualitzada amb els alumnes que puguin tenir problemes d’aprenentatge, de comportament, o de tipus social o emocional, després d’haver estat informada pels professors del centre.
 2. Treballa amb els alumnes que es posen en contacte amb ella personalment per a parlar de qualsevol problema que tinguin.
 3. Comunica i col·labora estretament amb els pares per a intentar resoldre qualsevol problema que puguin tenir els seus fills.
 4. Comunica i col·labora amb els professors per a assegurar-se que s’atén apropiada i eficaçment qualsevol problema que pugui tenir un alumne.

Carreres

El responsable d’Orientació de Carreres, tant del sistema britànic, que és el cap d’estudis de 6th Form (Batxillerat) com de l’espanyol, que és el director tècnic, juntament amb altres professors, proporcionen als alumnes, a partir de Year 7, informació sobre carreres.

Tots els alumnes de Year 11 i Year 12 tenen una entrevista individual amb l’Orientador de Carreres.

Hi ha un programa estructurat d’educació de carreres en Year 12 i Year 13, que inclou orientació sobre el procés de matriculació en els diferents tipus d’Ensenyament Superior. Aquest procés, en el cas de les universitats en el Regne Unit, es fa electrònicament des del col·legi.

Rebem visites de representants de diverses universitats que proporcionen, no sol detalls sobre les carreres que oferixen, sinó sobre les possibles sortides en el món laboral. El col·legi organitza visites a les fires universitàries que se celebren anualment, tant en el Regne Unit com a Espanya.

Menjador

Es facilita, de manera opcional, un complet menjar escolar en el Menjador. Aquesta es prepara diàriament en la cuina pròpia del Col·legi en tres torns diaris de menjar. Alternativament, es donen facilitats per als quals porten el menja de casa (packed lunch). I només s’autoritza a sortir del col·legi a l’hora de l’esmorzar als alumnes de batxillerat. Menú Març (en castellà) Menú Abril (en castellà)

Extraescolars

Aquestes activitats intenten complementar i ampliar el treball que es fa en la classe. Proporcionen als nens l’oportunitat d’iniciar i desenvolupar interessos i aficions a més d’adquirir noves destreses. Actualment, aquestes activitats inclouen:

 • Little Penguins (N-Y2)
 • Psicomotricitat (N-R)
 • Homework Club (Y2-Y6)
 • Homework Club (Y7-Y9)
 • Alemany (Y3-Y6)
 • Ciència (Y6-Y9)
 • Xinès (Y6- Y13)
 • Art (Y7-Y9)
 • Grup d'estudi (Y10)
 • Esports: Year 2 – Year 6
  • Activitats: futbol, judo, gimnàsia rítmica

Summer School

PER A MÉS INFORMACIÓ CLIQUEU AQUÍ (EN CASTELLÀ).