Menjador

Es facilita, de manera opcional, un complet menjar escolar en el Menjador. Aquesta es prepara diàriament en la cuina pròpia del Col·legi en tres torns diaris de menjar.

Alternativament, es donen facilitats per als quals porten el menja de casa (packed lunch). I només s’autoritza a sortir del col·legi a l’hora de l’esmorzar als alumnes de batxillerat.

Menú Juny

Se facilita, de manera opcional, una completa comida en el comedor. Esta se prepara a diario en la cocina propia del colegio y se sirve en varios turnos.

Alternativamente, se facilita un espacio para los que traen comida de casa (packed lunch). Sólo se autoriza la salida del colegio a la hora del almuerzo a los alumnos de bachillerato.

Menú Septiembre

Menú Octubre