Objetius del currículum

El programa escolar està dissenyat per a:

  1. Que sigui ampli, rellevant i exigent
  2. Dotar els estudiants de confiança, destreses, coneixements i de la preparació necessària per arribar als seus reptes i demandes més enllà del col·legi.
  3. Estimular la curiositat intel·lectual
  4. Perllongar-se més enllà de les aules
  5. Potenciar al màxim les oportunitats perquè els estudiants es responsabilitzin del seu propi aprenentatge.

El programa escolar està dissenyat per a:

  1. Que sigui ampli, rellevant i exigent
  2. Dotar els estudiants de confiança, destreses, coneixements i de la preparació necessària per arribar als seus reptes i demandes més enllà del col·legi.
  3. Estimular la curiositat intel·lectual
  4. Perllongar-se més enllà de les aules
  5. Potenciar al màxim les oportunitats perquè els estudiants es responsabilitzin del seu propi aprenentatge.