Exàmens oficials externs

Exàmens oficials externs

Els estudiants de Year 9 a 13 (2n ESO a 2n Batxiller) se presentan a exàmens externs:

  • A final de Year 9, els exàmens Cambridge International Checkpoint de Llengua Anglesa , Matemàtiques i Ciències
  • A final de Year 10, Llengua Anglesa i Matemàtiques de GCSE – nivell elemental.
  • A final de Year 11, les assignatures restants.
  • A final de Year 12, els mòduls “AS” (avançat subsidiari) dels GCE, de les assignatures seleccionades .
  • i a finals de Year 13, els GCE de nivel “A” (A-level), de les assignatures seleccionades.

Exàmens oficials externs

Els estudiants de Year 9 a 13 (2n ESO a 2n Batxiller) se presentan a exàmens externs:

  • A final de Year 9, els exàmens Cambridge International Checkpoint de Llengua Anglesa , Matemàtiques i Ciències
  • A final de Year 10, Llengua Anglesa i Matemàtiques de GCSE – nivell elemental.
  • A final de Year 11, les assignatures restants.
  • A final de Year 12, els mòduls “AS” (avançat subsidiari) dels GCE, de les assignatures seleccionades .
  • i a finals de Year 13, els GCE de nivel “A” (A-level), de les assignatures seleccionades.