Equivalències sistema espanyol

A continuació la taula d’equivalències entre els cursos del sistema britànic i del sistema educatiu espanyol.

Els alumnes espanyols y tots aquells que realitzin les assignatures de la secció espanyola, reben una homologació automàtica dels seus títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat.

 Edad Curso Equivalente Sistema español
3/4 The Foundation Stage Nursery 1º Educación infantil
4/5 Reception 2º Educación infantil
5/6 Key Stage 1 Year 1 3º Educación infantil
6/7 Year 2 1º Primaria
7/8 Key Stage 2 Year 3 2º Primaria
8/9 Year 4 3º Primaria
9/10 Year 5 4º Primaria
10/11 Year 6 5º Primaria
11/12 Key Stage 3 Year 7 6º Primaria
12/13 Year 8 1º ESO
13/14 Year 9 2º ESO
14/15 Key Stage 4 Year 10 3º ESO
15/16 Year 11 4º ESO
16/17 Sixth Form Year 12 1º Bachillerato
17/18 Year 13 2º Bachillerato

A continuació la taula d’equivalències entre els cursos del sistema britànic i del sistema educatiu espanyol.

Els alumnes espanyols y tots aquells que realitzin les assignatures de la secció espanyola, reben una homologació automàtica dels seus títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat.

 Edad Curso Equivalente Sistema español
3/4 The Foundation Stage Nursery 1º Educación infantil
4/5 Reception 2º Educación infantil
5/6 Key Stage 1 Year 1 3º Educación infantil
6/7 Year 2 1º Primaria
7/8 Key Stage 2 Year 3 2º Primaria
8/9 Year 4 3º Primaria
9/10 Year 5 4º Primaria
10/11 Year 6 5º Primaria
11/12 Key Stage 3 Year 7 6º Primaria
12/13 Year 8 1º ESO
13/14 Year 9 2º ESO
14/15 Key Stage 4 Year 10 3º ESO
15/16 Year 11 4º ESO
16/17 Sixth Form Year 12 1º Bachillerato
17/18 Year 13 2º Bachillerato