Recompenses i premis

Els bons hàbits de treball i estudi així com el comportament exemplar són reconeguts i premiats mitjançant la concessió de diplomes i premis en l’acte de la celebració fi de curs.

En el departament de Primària, es lliura als nins, a l’Assemblea del Mèrit que se celebra mensualment, els certificats per comportament exemplar, progrés excel·lent, treball constant i altres assoliments destacats. Els seus professors també fan ús diari d’adhesius, elogis verbals, escrits als pares i l’elecció de “l’alumne de la setmana”.

En secundària el bon treball i comportament són reconeguts diàriament de diverses maneres, tant verbalment com per escrit. En aquest departament els alumnes poden guanyar punts per a “les seves cases”

Els bons hàbits de treball i estudi així com el comportament exemplar són reconeguts i premiats mitjançant la concessió de diplomes i premis en l’acte de la celebració fi de curs.

En el departament de Primària, es lliura als nins, a l’Assemblea del Mèrit que se celebra mensualment, els certificats per comportament exemplar, progrés excel·lent, treball constant i altres assoliments destacats. Els seus professors també fan ús diari d’adhesius, elogis verbals, escrits als pares i l’elecció de “l’alumne de la setmana”.

En secundària el bon treball i comportament són reconeguts diàriament de diverses maneres, tant verbalment com per escrit. En aquest departament els alumnes poden guanyar punts per a “les seves cases”