Missió i objectius

La Nostra Missió

La nostra missió és proporcionar un aprenentatge eficaç en un entorn segur i feliç basat en el respecte mutu en el qual l’adquisició de coneixements, destreses i qualitats personals permetin als alumnes satisfer les exigències de la societat present i futura.

Els Nostres Objectius

Proporcionar una educació d’excel·lència i completa a tots els alumnes implica:

  • Dotar els alumnes dels mitjans necessaris per tenir una actitud d’aprenentatge permanent durant tota la seva vida, de destriar per si mateixos i d’adaptar-se amb confiança a noves situacions
  • Permetre i encoratjar els estudiants a desenvolupar tot el seu potencial
  • Assegurar a l’alumne que a més de preparar-lo per a la seva vida posterior, el dia a dia en el col·legi té valor en si mateix.
  • Exigir a tots els alumnes: integritat, sentit de l’equitat, tolerància i respecte pels altres i cap al medi ambient.
  • Desenvolupar un sentit de germanor caracteritzat per a un propòsit comú i un entusiasme compartit per aprendre.
La Nostra Missió

La nostra missió és proporcionar un aprenentatge eficaç en un entorn segur i feliç basat en el respecte mutu en el qual l’adquisició de coneixements, destreses i qualitats personals permetin als alumnes satisfer les exigències de la societat present i futura.

Els Nostres Objectius

Proporcionar una educació d’excel·lència i completa a tots els alumnes implica:

  • Dotar els alumnes dels mitjans necessaris per tenir una actitud d’aprenentatge permanent durant tota la seva vida, de destriar per si mateixos i d’adaptar-se amb confiança a noves situacions
  • Permetre i encoratjar els estudiants a desenvolupar tot el seu potencial
  • Assegurar a l’alumne que a més de preparar-lo per a la seva vida posterior, el dia a dia en el col·legi té valor en si mateix.
  • Exigir a tots els alumnes: integritat, sentit de l’equitat, tolerància i respecte pels altres i cap al medi ambient.
  • Desenvolupar un sentit de germanor caracteritzat per a un propòsit comú i un entusiasme compartit per aprendre.