Admissió

La majoria dels alumnes del col·legi són de nacionalitat britànica o espanyola encara que també hi ha representació de moltes altres nacionalitats.

Excepte en Nursery, és important que tots els alumnes sol·licitants de plaça tinguin un bon domini de la llengua anglesa, tant oral com escrita, a un nivell apropiat per a la seva edat.

En tots els nivells, l’admissió en el col·legi es fa amb entrevista prèvia i avaluació. Els alumnes que procedeixen d’altres col·legis han de facilitar còpies de les seves qualificacions acadèmiques més recents i, si se sol·licita, un informe de personalitat del Director del col·legi procedent.

Formulari d’admissió [descarregar aquí]

Les entrevistes para Nursery tenen lloc a gener de l’any d’ingrés.

La forma d’avaluació depèn del nivell d’ingrés:

  • Departament de Primària: els alumnes passen unes hores al matí en la classe, permetent-los experimentar en directe una jornada lectiva en el Queen’s, i donant a la mestra l’oportunitat d’avaluar la seva idoneïtat per a la plaça.
  • Departament de Secundària: els alumnes fan unes proves d’Anglès i Matemàtiques, i d’Espanyol si fos necessari.
  • Batxillerat (Years 12 i 13): l’ingrés en aquest nivell depèn dels resultats de GCSE i de referències personals del col·legi anterior.

La majoria dels alumnes del col·legi són de nacionalitat britànica o espanyola encara que també hi ha representació de moltes altres nacionalitats.

Excepte en Nursery, és important que tots els alumnes sol·licitants de plaça tinguin un bon domini de la llengua anglesa, tant oral com escrita, a un nivell apropiat per a la seva edat.

En tots els nivells, l’admissió en el col·legi es fa amb entrevista prèvia i avaluació. Els alumnes que procedeixen d’altres col·legis han de facilitar còpies de les seves qualificacions acadèmiques més recents i, si se sol·licita, un informe de personalitat del Director del col·legi procedent.

Formulari d’admissió [descarregar aquí]

Les entrevistes para Nursery tenen lloc a gener de l’any d’ingrés.

La forma d’avaluació depèn del nivell d’ingrés:

  • Departament de Primària: els alumnes passen unes hores al matí en la classe, permetent-los experimentar en directe una jornada lectiva en el Queen’s, i donant a la mestra l’oportunitat d’avaluar la seva idoneïtat per a la plaça.
  • Departament de Secundària: els alumnes fan unes proves d’Anglès i Matemàtiques, i d’Espanyol si fos necessari.
  • Batxillerat (Years 12 i 13): l’ingrés en aquest nivell depèn dels resultats de GCSE i de referències personals del col·legi anterior.