La comunitat escolar

Els alumnes, els seus pares i tots els membres del col.legi formen una comunitat molt unida. El col·legi reconeix que els seus objectius només poden ser completament assolits si els membres d’aquesta comunitat treballen junts i coordinats. Per aquesta raó, unes bones relacions entre l’escola i la llar és una característica essencial de la vida escolar.

Regularment s’envien butlletins informatius i, tant la direcció com els membres del personal docent, estan regularment en contacte amb els pares, ja sigui per parlar del progrés dels alumnes o per a tractar temes que els preocupen. A més a més, els pares són informats immediatament quan s’identifiquen problemes potencials.

Durant el curs acadèmic se celebren diversos actes socials als quals els pares són sempre benvinguts. Igualment s’aprecia la seva participació en excursions i visites fora del col·legi.

Els alumnes, els seus pares i tots els membres del col.legi formen una comunitat molt unida. El col·legi reconeix que els seus objectius només poden ser completament assolits si els membres d’aquesta comunitat treballen junts i coordinats. Per aquesta raó, unes bones relacions entre l’escola i la llar és una característica essencial de la vida escolar.

Regularment s’envien butlletins informatius i, tant la direcció com els membres del personal docent, estan regularment en contacte amb els pares, ja sigui per parlar del progrés dels alumnes o per a tractar temes que els preocupen. A més a més, els pares són informats immediatament quan s’identifiquen problemes potencials.

Durant el curs acadèmic se celebren diversos actes socials als quals els pares són sempre benvinguts. Igualment s’aprecia la seva participació en excursions i visites fora del col·legi.