Deures

A partir de Year 1 (5-6 anys) es posen deures; aquests van augmentant en complexitat segons avancen els cursos. Amb els deures, cercam generar una àmplia varietat d’experiències d’aprenentatge que complementa les impartides en el col·legi.

S’anima als nins de Primària que llegeixin amb els seus pares, o per a ells, segons el nivell que tinguin. És indubtable que el suport de casa en aquesta àrea contribuïx que el nin tingui èxit. En determinats nivells, els nins haurien d’aprendre ortografia i les taules de multiplicacions. Els nins majors haurien d’acabar tasques començades en classe o fer treballs d’investigació o repàs per a la següent classe. En Year 6, els deures inclouen el repàs continu de les àrees essencials, de les quals s’examinaran al final de curs.

Els deures proporcionen als alumnes de Secundària oportunitats de manejar el seu propi aprenentatge, de complir objectius i dates de lliurament, i per tant, adquirir sentit de la responsabilitat. No tots els deures són exercicis escrits. També són activitats valuoses, el memoritzar, la lectura, la investigació i el repàs.

Per a ajudar als alumnes a manejar els seus deures, se’ls facilita unes agendes, que són controlades amb regularitat pels professors i els tutors.

Quan els pares donen suport i animen als seus fills, en aquest assumpte; el dels deures, l’èxit està assegurat.

A partir de Year 1 (5-6 anys) es posen deures; aquests van augmentant en complexitat segons avancen els cursos. Amb els deures, cercam generar una àmplia varietat d’experiències d’aprenentatge que complementa les impartides en el col·legi.

S’anima als nins de Primària que llegeixin amb els seus pares, o per a ells, segons el nivell que tinguin. És indubtable que el suport de casa en aquesta àrea contribuïx que el nin tingui èxit. En determinats nivells, els nins haurien d’aprendre ortografia i les taules de multiplicacions. Els nins majors haurien d’acabar tasques començades en classe o fer treballs d’investigació o repàs per a la següent classe. En Year 6, els deures inclouen el repàs continu de les àrees essencials, de les quals s’examinaran al final de curs.

Els deures proporcionen als alumnes de Secundària oportunitats de manejar el seu propi aprenentatge, de complir objectius i dates de lliurament, i per tant, adquirir sentit de la responsabilitat. No tots els deures són exercicis escrits. També són activitats valuoses, el memoritzar, la lectura, la investigació i el repàs.

Per a ajudar als alumnes a manejar els seus deures, se’ls facilita unes agendes, que són controlades amb regularitat pels professors i els tutors.

Quan els pares donen suport i animen als seus fills, en aquest assumpte; el dels deures, l’èxit està assegurat.