Estatus oficial

El col·legi està autoritzat i homologat pel la Consellería d'Educació i Cultura basada en una recomendació del British Council (Madrid) per oferir ensenyament britànic a alumnes de totes les nacionalitats.

A més a més, els alumnes de la Secció Espanyola, obtenen les homologacions dels títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat, podent accedir a la universitat espanyola segons el sistema d’accés de la Unió Europea.

El col·legi és membre, inspeccionat i aprovat de l’Associació Nacional de Col·legis Britànics d’Espanya (NABSS). El col·legi rep visites periòdiques de les Inspeccions de l’Associació i de la Conselleria d’Educació i Cultura, i per tant, garanteixen el manteniment dels màxims nivells educatius en ambdós sistemes, el britànic i l’espanyol.

Personal docent

El personal docent està format per professors titulats i experimentats en les seves respectives matèries i són designats, no només per les seves capacitats acadèmiques sinó també per les seves habilitats a l’aula i pel que, com a components de la comunitat escolar, poden aportar per enriquir-la.

El col·legi està autoritzat i homologat pel la Consellería d’Educació i Cultura basada en una recomendació del British Council (Madrid) per oferir ensenyament britànic a alumnes de totes les nacionalitats.

A més a més, els alumnes de la Secció Espanyola, obtenen les homologacions dels títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat, podent accedir a la universitat espanyola segons el sistema d’accés de la Unió Europea.

El col·legi és membre, inspeccionat i aprovat de l’Associació Nacional de Col·legis Britànics d’Espanya (NABSS). El col·legi rep visites periòdiques de les Inspeccions de l’Associació i de la Conselleria d’Educació i Cultura, i per tant, garanteixen el manteniment dels màxims nivells educatius en ambdós sistemes, el britànic i l’espanyol.

Personal docent

El personal docent està format per professors titulats i experimentats en les seves respectives matèries i són designats, no només per les seves capacitats acadèmiques sinó també per les seves habilitats a l’aula i pel que, com a components de la comunitat escolar, poden aportar per enriquir-la.