Qualitats i valors personals

El col·legi creu que el procés educatiu s’estén molt més enllà dels aspectes purament acadèmics.

L’adquisició de qualitats i valors personals ha de formar part integral del procés.

Les qualitats de l’honestedat, l’amabilitat i el respecte són fomentades constantment. S’espera dels alumnes que siguin correctes, educats, atents i cooperatius.

Departament de Primària

El departament de Primària segueix el programa dels Aspectes Socials i Emocionals de l’Aprenentatge (SEAL, en les seves sigles en anglès), per a assegurar-se que cada nin desenvolupi destreses en les següents àrees:

  • Benestar emocional
  • Desenvolupament del respecte cap als altres
  • Habilitats socials
  • Disposició positiva cap a l’aprenentatge
  • Habilitats de comunicació

Aquest enfocament s’aplica a la totalitat del currículo de primària.

Departament de Secundària

A Secundària, tots els alumnes segueixen el programa d’Educació personal, Social i de la Salut (PSHE, en les seves sigles en anglès). Aquest programa tracta els temes reals que els joves es troben a mesura que creixen i lis dóna els coneixements i les habilitats per dur una vida sana i responsable, com a individus segurs de si mateixos i, com a membres de la societat. Els estudiants també tenen tutories setmanals que serveixen per continuar el treball començat en el programa SEAL de primària.

El col·legi creu que el procés educatiu s’estén molt més enllà dels aspectes purament acadèmics.

L’adquisició de qualitats i valors personals ha de formar part integral del procés.

Les qualitats de l’honestedat, l’amabilitat i el respecte són fomentades constantment. S’espera dels alumnes que siguin correctes, educats, atents i cooperatius.

Departament de Primària

El departament de Primària segueix el programa dels Aspectes Socials i Emocionals de l’Aprenentatge (SEAL, en les seves sigles en anglès), per a assegurar-se que cada nin desenvolupi destreses en les següents àrees:

  • Benestar emocional
  • Desenvolupament del respecte cap als altres
  • Habilitats socials
  • Disposició positiva cap a l’aprenentatge
  • Habilitats de comunicació

Aquest enfocament s’aplica a la totalitat del currículo de primària.

Departament de Secundària

A Secundària, tots els alumnes segueixen el programa d’Educació personal, Social i de la Salut (PSHE, en les seves sigles en anglès). Aquest programa tracta els temes reals que els joves es troben a mesura que creixen i lis dóna els coneixements i les habilitats per dur una vida sana i responsable, com a individus segurs de si mateixos i, com a membres de la societat. Els estudiants també tenen tutories setmanals que serveixen per continuar el treball començat en el programa SEAL de primària.