Avaluacions i exàmens

Les evaluacions es porten a terme no només per a informar als estudiants i als seus professors de la quantitat i qualitat del que hagin après, sinó també per a programar el futur aprenentatge.

En Primària, els professors de la classe , a través d’observacions minucioses dels treballs dels alumnes i de les preguntes fetes en classe, se n’adonen del que han après els nins i del que els falta per aprendre. Al llarg del curs se cerciora curosament que els treballs a realitzar compleixen els objectius del National Curriculum.

L’Avaluació en Educació Infantil es fa a través d’un conjunt informal d’observacions, coneguts com “Avaluació Bàsica”. En els Key Stages 1 i 2 l’avaluació té lloc amb regularitat al llarg de cada curs. Al maig de cada any es avalua el nivell de lectura de cada alumne. Als alumnes de Year 6 se’ls avalua formalment, al novembre i al maig, de les àrees essencials de Literatura y Aritmética (matemàtiques) a més de ciències i de temes transversals.

Aquestes avaluacions estan basades en els SATS (Tests d’Avaluació Normalitzats) del National Curriculum.

En Secundària, el treball dels estudiants s’avalua diàriament, a través de les observacions dels professors i de preguntes fetes en classe. El treball fet en classe i a casa és corregit, qualificat, i comentat amb l’alumne. Es fan controls freqüents, normalment al final de cada unitat de treball. Totes les notes obtingudes son arxivades de tal forma que els alumnes veuen, amb facilitat, el seu progrés. Al llarg del curs, els professors i els tutors animen als alumnes tant a posar-se objectius i com després treballar per a complir-los. Al final de cada any acadèmic, els alumnes s’examinen de totes les assignatures.

Exàmens oficials externs

Els estudiants de Year 9 a 13 (2n ESO a 2n Batxiller) se presentan a exàmens externs:

  • A final de Year 9, els exàmens Cambridge International Checkpoint de Llengua Anglesa , Matemàtiques i Ciències
  • A final de Year 10, Llengua Anglesa i Matemàtiques de GCSE – nivell elemental.
  • A final de Year 11, se examinen, d’aquestes mateixes assignatures de GCSE nivell estès, juntament a las assignatures restants.
  • A final de Year 12, els mòduls “AS” (avançat subsidiari) dels GCE, de les assignatures seleccionades .
  • i a finals de Year 13, els GCE de nivel “A” (A-level), de les assignatures seleccionades.

Els GCE són similars a un examen selectiu britànico a nivell nacional, y homologats según el sistema de Accès Directe a la selectivitat espanyola. Els GCSE  no tenen un equivalent a nivell de examen extern en el sistema espanyol, i són similars a un selectiu a final de secundària (4t ESO).

Notes d’exàmens externs

L’entrada a la universitat o en el mon laboral depen de molts de factors, essent el més important el de les qualificacions dels exàmens.

En el col·legi estam orgullosos de les notes obtingudes, que no només han anat augmentant qualitativamente any rera any, sinó també perquè han permès que els nostres alumnes aconsegueixin places a les universidades més prestigioses del mon.

Nota mitja de selectivitat : 8,6

Aquest darrer any els resultats han estat extraordinaris, amb una mitja de selectivitat de 8,6

Per entrar a les universitats espanyoles, normalment els alumnes fan la Selectivitat. En el cas dels col·legis britànics a Espanya, els alumnes tenen l’accés direct a les universitats espanyoles amb les notes de GCE A level. Se calcula una qualificació similar a la nota de selectivitat basada en las qualificacions de las assignatures de nivell avançat (A level) i avançat subsidiari (AS).

Els exàmens de GCSE es realitzen a final de Year 11 ( 4t d’ESO) i els resultats dels mateixos determinen si un estudiant pot accedir o no al Sixth Form (Batxillerat).

Els exàmens de GCE “AS”, es duen a terme al finalitzar Year 12 (1r Batxillerat) i determinen el contingut del programa per al darrer curs.

Els exàmens de nivell avançat, GCE A Level,es realitzen al final de Year 13 i determinen si el alumno puede seguir la carrera universitària escollida.

GCSE/IGCSE (4t ESO)

Les notes al finalitzar secundària han estat les següents:

Year 11 (4º ESO)
Pass rate92%
A*36%
A* & A65%
 A* - B83%

 

GCE (Batxillerat)

Els resultats dels exàmens oficials de l’any passat són els següents:

Year 12 (1º Bachiller)Year 13 (2º Bachiller)
Pass rate94%Pass rate100%
A35%A / A*49%
A / B54%A* / A / B79%
A - C69%A* - C87%
  Selectividad average8.6
  UCAS average179

Les evaluacions es porten a terme no només per a informar als estudiants i als seus professors de la quantitat i qualitat del que hagin après, sinó també per a programar el futur aprenentatge.

En Primària, els professors de la classe , a través d’observacions minucioses dels treballs dels alumnes i de les preguntes fetes en classe, se n’adonen del que han après els nins i del que els falta per aprendre. Al llarg del curs se cerciora curosament que els treballs a realitzar compleixen els objectius del National Curriculum.

L’Avaluació en Educació Infantil es fa a través d’un conjunt informal d’observacions, coneguts com “Avaluació Bàsica”. En els Key Stages 1 i 2 l’avaluació té lloc amb regularitat al llarg de cada curs. Al maig de cada any es avalua el nivell de lectura de cada alumne. Als alumnes de Year 6 se’ls avalua formalment, al novembre i al maig, de les àrees essencials de Literatura y Aritmética (matemàtiques) a més de ciències i de temes transversals.

Aquestes avaluacions estan basades en els SATS (Tests d’Avaluació Normalitzats) del National Curriculum.

En Secundària, el treball dels estudiants s’avalua diàriament, a través de les observacions dels professors i de preguntes fetes en classe. El treball fet en classe i a casa és corregit, qualificat, i comentat amb l’alumne. Es fan controls freqüents, normalment al final de cada unitat de treball. Totes les notes obtingudes son arxivades de tal forma que els alumnes veuen, amb facilitat, el seu progrés. Al llarg del curs, els professors i els tutors animen als alumnes tant a posar-se objectius i com després treballar per a complir-los. Al final de cada any acadèmic, els alumnes s’examinen de totes les assignatures.

Exàmens oficials externs

Els estudiants de Year 9 a 13 (2n ESO a 2n Batxiller) se presentan a exàmens externs:

  • A final de Year 9, els exàmens Cambridge International Checkpoint de Llengua Anglesa , Matemàtiques i Ciències
  • A final de Year 10, Llengua Anglesa i Matemàtiques de GCSE – nivell elemental.
  • A final de Year 11, se examinen, d’aquestes mateixes assignatures de GCSE nivell estès, juntament a las assignatures restants.
  • A final de Year 12, els mòduls “AS” (avançat subsidiari) dels GCE, de les assignatures seleccionades .
  • i a finals de Year 13, els GCE de nivel “A” (A-level), de les assignatures seleccionades.

Els GCE són similars a un examen selectiu britànico a nivell nacional, y homologats según el sistema de Accès Directe a la selectivitat espanyola. Els GCSE  no tenen un equivalent a nivell de examen extern en el sistema espanyol, i són similars a un selectiu a final de secundària (4t ESO).

Notes d’exàmens externs

L’entrada a la universitat o en el mon laboral depen de molts de factors, essent el més important el de les qualificacions dels exàmens.

En el col·legi estam orgullosos de les notes obtingudes, que no només han anat augmentant qualitativamente any rera any, sinó també perquè han permès que els nostres alumnes aconsegueixin places a les universidades més prestigioses del mon.

Nota mitja de selectivitat : 8,6

Aquest darrer any els resultats han estat extraordinaris, amb una mitja de selectivitat de 8,6

Per entrar a les universitats espanyoles, normalment els alumnes fan la Selectivitat. En el cas dels col·legis britànics a Espanya, els alumnes tenen l’accés direct a les universitats espanyoles amb les notes de GCE A level. Se calcula una qualificació similar a la nota de selectivitat basada en las qualificacions de las assignatures de nivell avançat (A level) i avançat subsidiari (AS).

Els exàmens de GCSE es realitzen a final de Year 11 ( 4t d’ESO) i els resultats dels mateixos determinen si un estudiant pot accedir o no al Sixth Form (Batxillerat).

Els exàmens de GCE “AS”, es duen a terme al finalitzar Year 12 (1r Batxillerat) i determinen el contingut del programa per al darrer curs.

Els exàmens de nivell avançat, GCE A Level,es realitzen al final de Year 13 i determinen si el alumno puede seguir la carrera universitària escollida.

GCSE/IGCSE (4t ESO)

Les notes al finalitzar secundària han estat les següents:

Year 11 (4º ESO)
Pass rate92%
A*36%
A* & A65%
 A* – B83%

 

GCE (Batxillerat)

Els resultats dels exàmens oficials de l’any passat són els següents:

Year 12 (1º Bachiller)Year 13 (2º Bachiller)
Pass rate94%Pass rate100%
A35%A / A*49%
A / B54%A* / A / B79%
A – C69%A* – C87%
  Selectividad average8.6
  UCAS average179