New Queen’s College Campus

Un model singular i una passa més en l'Educació Personalitzada

La solidesa de l’evolució continua

Un nou centre per completar un model únic sostingut gràcies a una consolidada trajectòria acadèmica i un enfocament obert a un món cada vegada més connectat. Aquest model incorpora l'evolució contínua com a part de la seva filosofia. Un progrés constant que es potenciarà amb els nous espais disponibles, no tan sols en el nou centre, sinó també a l'Edifici Principal.

Com a primera novetat lligada a aquest nou centre, l'escola està treballant per ampliar la seva oferta de Batxillerat i complementar el seu programa d'A-Level amb l'altre gran estàndard educatiu internacional; el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB).

 

Un model centrat en els alumnes

Ara podrem elevar a la seva màxima expressió el nostre projecte, que té com a base una ràtio excepcional de 16-18 alumnes per grup i les metodologies més actuals. I, a més a més, mantenir l'esperit del centre: un entorn familiar, una atmosfera càlida i un contacte permanent amb la natura.

Per oferir el màxim d'opcions als nostres estudiants, ampliarem l'oferta acadèmica actual amb la candidatura al Programa del Diploma de l'IB.

 

L'expansió del campus que ve

Nou campus d'avantguarda

Nou campus d'avantguarda per Y10-Y13 (3r d'ESO a 2° Batxillerat), els cursos claus per preparar l'accés a la universitat.

Aquest campus integrarà els nous espais docents amb el recent centre esportiu

 

Un centre de coneixement i aprenentatge

A més de les aules, es crearan nous espais especialitzats: auditori, sala d'art i exposicions, laboratoris així com sales d'estudi individuals o en grup pels alumnes de batxiller.

Un increïble centre de coneixement integrat en el seu entorn.

 

Nou centre, mateix esperit

El nou centre mantindrà l'essència Queen's: aules flexibles i en contacte amb la natura per totes les assignatures. Disposarà de múltiples àrees exteriors per treballar en equip, estudiar i relaxar-se.

La creació d'aquest espai permetrà transformar les instal·lacions, els usos i l'aprofitament de l'actual Queen's College.

 

Un centre esportiu recentment estrenat

Per a tots

Tots els estudiants poden gaudir ja d'un centre esportiu integrat a la natura

 • Camp de futbol 7 d'herba artificial
 • Piscina climatitzada
 • Sala multifuncional per a esport indoor i activitats fitness
 • Porxada coberta per activitats esportives i un circuit de carrera de 240 m
 • Pista exterior
 • Sala d'arts marcials o activitats de gimnàstica lleugera

 

 

Una piscina única

La piscina climatitzada és l'element més singular del centre esportiu. Tot en ella està pensat perquè els alumnes gaudeixin de l'experiència de nadar, amb una aigua tan natural que es reutilitza pel reg de les plantes del complex.

Disposa d'una zona específica per a l'ensenyança de natació als més petits i, també, permet activitats aquàtiques dirigides a alumnes més majors com salvament o waterpolo.

Veure més

 
Para más información o concertar una visita
Contacta con nosotros


Queen's College és una escola sol·licitant* del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB) que desitja obtenir l'autorització com a Escola del Món de l'IB. Les Escoles del Món IB comparteixen una filosofia comuna basada en el compromís d'oferir una educació internacional, exigent i d'alta qualitat-que considerem essencial pels nostres alumnes. *Únicament les escoles autoritzades pel Batxillerat Internacional poden oferir qualsevol dels seus quatre programes acadèmics: el Programa de l'Escola Primària (PEP), el Programa dels Anys Intermedis (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Certificat d'Estudis amb Orientació Professional de l'IB (COPIB). L'estatus de sol·licitant no garanteix l'obtenció de l'autorització. Per a obtenir més informació sobre l'IB i els seus programes, visiti www.ibo.org.

Un modelo singular, la educación
más personalizada

La solidez de la evolución continua

Un nuevo centro para completar un modelo único, respaldado por una consolidada trayectoria académica y un enfoque abierto a un mundo cada vez más conectado. Un modelo que incorpora la evolución continua como parte de su filosofía. Un progreso constante que se potenciará con los nuevos espacios disponibles no solo en el nuevo centro sino también en el actual.

Durante este año iremos desvelando las novedades.

 

Centrado en los alumnos

Ahora podremos elevar nuestro proyecto a su máxima expresión, que tiene como base una ratio excepcional de 16 alumnos por grupo y las metodologías más actuales, y mantener además el espíritu del centro: un entorno familiar, una atmósfera cálida y un contacto permanente con la naturaleza.

Todo esto y lo que espera por venir…

 

La expansión del campus que viene

Un nuevo campus de vanguardia

Nuevo campus para Y10-Y13 (3º ESO a 2º Bachillerato), los cursos clave para preparar el acceso a la universidad.

Este campus integrará los nuevos espacios docentes con el recién estrenado centro deportivo.

 

Un centro de conocimiento y aprendizaje

Además de las aulas, se crearán nuevos espacios especializados: auditorio, sala de arte y exposiciones, laboratorios y salas de estudio individual y en grupo para los alumnos de bachiller.

Un centro de conocimiento integrado en su entorno.

 

Nuevo centro, mismo espíritu

El nuevo centro mantendrá la esencia Queen’s: aulas flexibles en contacto con la naturaleza para todas las asignaturas y múltiples áreas exteriores para trabajar en equipo, estudiar y relajarse.

La creación de este nuevo espacio permitirá transformar además las instalaciones, los usos y aprovechamiento del Queen’s College actual.

 

Un centro deportivo recién estrenado

Para todos

Todos los estudiantes ya pueden disfrutar de un centro deportivo integrado en la naturaleza.

 • Campo de fútbol 7 de césped artificial
 • Piscina climatizada
 • Sala multifuncional para deporte indoor y actividades fitness
 • Porche cubierto para actividades deportivas, así como un circuito de carrera de 240 m.
 • Pista exterior
 • Sala para artes marciales o actividades de gimnasia ligera

 

 

Una piscina única

La piscina climatizada es el elemento más singular del centro deportivo. Todo en ella está pensado para que los alumnos disfruten de la experiencia de nadar. Su agua es tan natural que se reutiliza para el riego de las plantas del complejo.

Dispone de una zona específica de clases de natación para los más pequeños. También permite la práctica de actividades acuáticas dirigidas a alumnos más mayores, como salvamento o waterpolo.

Ver más
 
Para más información o concertar una visita
Contacta con nosotros