Introducció

Fundat en 1977, QUEEN COLLEGE és un col·legi laic, mixt, que atén a 400 alumnes entre els tres i els divuit anys.

Els programes d’estudis es basen en el Currículum Nacional Britànic, a més dels estudis complementaris del currículo del Ministeri d’Educació d’Espanya, per a tots els alumnes espanyols i per a aquells d’altres nacionalitats que tinguin el nivell de llengua espanyola requerit.

En les edats de 15 a 18 anys, els alumnes es presenten als exàmens britànics de GCSE i de GCE nivell Avançat, i aquells que segueixen el programa de la Secció Espanyola, obtindran respectivament, les homologacions dels títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat. Podran accedir a la universitat espanyola segons el sistema d’accés de la Unió Europea.

Encara que l’èxit en els exàmens es consideri un objectiu essencial i el col·legi estigui satisfet dels seus assoliments acadèmics, l’educació es proporciona en el seu sentit més ampli, animant i permetent que els alumnes duguin unes vides completes i felices amb contribucions positives en la societat en què es trobin. El col·legi admet alumnes de diverses creences religioses, entenent que en un ambient de tolerància tots els alumnes puguin desenvolupar-se en el respecte i valorar altres creences.

El col·legi forma un petita comunitat familiar en la qual es té molta cura de les necessitats individuals. El temps, l’interès i el compromís del personal docent es poden aconseguir fàcilment. A canvi, s’espera que els alumnes treballin dur, acceptin la responsabilitat i desenvolupin les seves capacitats de lideratge, cooperació i adaptabilitat per preparar-se per a les demandes que li esperen en el futur.

La comunitat escolar

Els alumnes, els seus pares i tots els membres del col.legi formen una comunitat molt unida. El col·legi reconeix que els seus objectius només poden ser completament assolits si els membres d’aquesta comunitat treballen junts i coordinats. Per aquesta raó, unes bones relacions entre l’escola i la llar és una característica essencial de la vida escolar.

Regularment s’envien butlletins informatius i, tant la direcció com els membres del personal docent, estan regularment en contacte amb els pares, ja sigui per parlar del progrés dels alumnes o per a tractar temes que els preocupen. A més a més, els pares són informats immediatament quan s’identifiquen problemes potencials.

Durant el curs acadèmic se celebren diversos actes socials als quals els pares són sempre benvinguts. Igualment s’aprecia la seva participació en excursions i visites fora del col·legi.

Entorn

El col·legi ocupa un lloc idíl·lic en un àrea residencial amb vista a la badia de Palma, pròxim al bosc i al castell de Bellver. Situat en l’emplaçament d’un antic convent on ara està situada l’administració. El col·legi disposa d’un conjunt d’aules especialment construïdes al voltant d’una sèrie de patis que li confereix l’aspecte d’un petit llogaret.

Estatus oficial

El col·legi està autoritzat i homologat pel la Consellería d'Educació i Cultura basada en una recomendació del British Council (Madrid) per oferir ensenyament britànic a alumnes de totes les nacionalitats.

A més a més, els alumnes de la Secció Espanyola, obtenen les homologacions dels títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat, podent accedir a la universitat espanyola segons el sistema d’accés de la Unió Europea.

El col·legi és membre, inspeccionat i aprovat de l’Associació Nacional de Col·legis Britànics d’Espanya (NABSS). El col·legi rep visites periòdiques de les Inspeccions de l’Associació i de la Conselleria d’Educació i Cultura, i per tant, garanteixen el manteniment dels màxims nivells educatius en ambdós sistemes, el britànic i l’espanyol.

Personal docent

El personal docent està format per professors titulats i experimentats en les seves respectives matèries i són designats, no només per les seves capacitats acadèmiques sinó també per les seves habilitats a l’aula i pel que, com a components de la comunitat escolar, poden aportar per enriquir-la.

Missió i objectius

La Nostra Missió

La nostra missió és proporcionar un aprenentatge eficaç en un entorn segur i feliç basat en el respecte mutu en el qual l’adquisició de coneixements, destreses i qualitats personals permetin als alumnes satisfer les exigències de la societat present i futura.

Els Nostres Objectius

Proporcionar una educació d’excel·lència i completa a tots els alumnes implica:

  • Dotar els alumnes dels mitjans necessaris per tenir una actitud d’aprenentatge permanent durant tota la seva vida, de destriar per si mateixos i d’adaptar-se amb confiança a noves situacions
  • Permetre i encoratjar els estudiants a desenvolupar tot el seu potencial
  • Assegurar a l’alumne que a més de preparar-lo per a la seva vida posterior, el dia a dia en el col·legi té valor en si mateix.
  • Exigir a tots els alumnes: integritat, sentit de l’equitat, tolerància i respecte pels altres i cap al medi ambient.
  • Desenvolupar un sentit de germanor caracteritzat per a un propòsit comú i un entusiasme compartit per aprendre.

Nacionalitats

La següent gràfica mostra les nacionalitats del alumnes del Queen's College.

nacionalitats-cat