Comunicació llar-col·legi

És de vital importància que la comunicació entre el col·legi i la llar, que conduïx a una relació sòlida i positiva entre ambdues, sigui fluida.

Només a través d’una comunicació regular, es pot assegurar un seguiment efectiu del progrés i benestar del nin.

Els pares de Primària són convidats a conèixer a la professora del nou curs al setembre i aquestes trobades es repeteixen en “els parents’ evenings” que tenen lloc a l’octubre i març. Els informes escrits es lliuren al desembre i al juny.

En Secundària, es lliuren els butlletins de notes, tres vegades a l’any i se celebren consultes generals pares / professors al primer trimestre i al segon.

El col·legi informa als pares immediatament en el cas que un professor o tutor aquest preocupat per l’alumne, sigui el que sigui el motiu.

Els pares també són animats a comunicar-se amb el mestre o el tutor del seu fill en cas de que tengui qualque dubte o consulta.

Tant la Directora de Primària com la Directora del Col·legi estan sempre informades dels dubtes o preocupacions expressades pels professors i/o els pares, estant a la seva disposició per a ajudar a solucionar qualsevol problema.

És de vital importància que la comunicació entre el col·legi i la llar, que conduïx a una relació sòlida i positiva entre ambdues, sigui fluida.

Només a través d’una comunicació regular, es pot assegurar un seguiment efectiu del progrés i benestar del nin.

Els pares de Primària són convidats a conèixer a la professora del nou curs al setembre i aquestes trobades es repeteixen en “els parents’ evenings” que tenen lloc a l’octubre i març. Els informes escrits es lliuren al desembre i al juny.

En Secundària, es lliuren els butlletins de notes, tres vegades a l’any i se celebren consultes generals pares / professors al primer trimestre i al segon.

El col·legi informa als pares immediatament en el cas que un professor o tutor aquest preocupat per l’alumne, sigui el que sigui el motiu.

Els pares també són animats a comunicar-se amb el mestre o el tutor del seu fill en cas de que tengui qualque dubte o consulta.

Tant la Directora de Primària com la Directora del Col·legi estan sempre informades dels dubtes o preocupacions expressades pels professors i/o els pares, estant a la seva disposició per a ajudar a solucionar qualsevol problema.