Objectius

El col·legi té com objectiu aconseguir l’òptim rendiment de tots els seus alumnes de la següent manera:

 1. donant resposta a les seves diferents necessitats educatives
 2. fixant reptes d’aprenentatge apropiats
 3. Eliminant de potencials barreres.

S’aconsegueix aquest objectiu gràcies al seguiment, comunicació i avaluació que es realitza regularment.

El mestre de classe / tutor

La professora de classe, en primària, i el tutor, en secundària, són els responsables principals d’assegurar que totes les necessitats, ja siguin acadèmiques, físiques, socials o emocionals, de tots els alumnes que estan al seu càrrec, siguin satisfetes.

Al detectar-se qualsevol problema, ho tracten amb qui correspongui, ja sigui amb l’alumne, la família, la professora de recolzament en primària o el coordinador en secundària.

Quan es precis i segons el cas, el profesor/tutor compte amb el recolçament de:

 • la Directora ,
 • la Directora de Primària,
 • el Director Adjunt del Departament de Secundària,
 • els cap de departament de les diferents assignatures,
 • la Professora amb responsabilitat per a Problemes d’Aprenentatge,
 • la Psicòloga del centre

Qualitats i valors personals

El col·legi creu que el procés educatiu s’estén molt més enllà dels aspectes purament acadèmics.

L’adquisició de qualitats i valors personals ha de formar part integral del procés.

Les qualitats de l’honestedat, l’amabilitat i el respecte són fomentades constantment. S’espera dels alumnes que siguin correctes, educats, atents i cooperatius.

Departament de Primària

El departament de Primària segueix el programa dels Aspectes Socials i Emocionals de l’Aprenentatge (SEAL, en les seves sigles en anglès), per a assegurar-se que cada nin desenvolupi destreses en les següents àrees:

 • Benestar emocional
 • Desenvolupament del respecte cap als altres
 • Habilitats socials
 • Disposició positiva cap a l’aprenentatge
 • Habilitats de comunicació

Aquest enfocament s’aplica a la totalitat del currículo de primària.

Departament de Secundària

A Secundària, tots els alumnes segueixen el programa d’Educació personal, Social i de la Salut (PSHE, en les seves sigles en anglès). Aquest programa tracta els temes reals que els joves es troben a mesura que creixen i lis dóna els coneixements i les habilitats per dur una vida sana i responsable, com a individus segurs de si mateixos i, com a membres de la societat. Els estudiants també tenen tutories setmanals que serveixen per continuar el treball començat en el programa SEAL de primària.

Comportament

El comportament de l’alumnat és de gran importància ja que afecta el dia a dia del funcionament del col·legi i el benestar de la comunitat.

Dintre d’un marc ferm i alhora just, s’espera que els alumnes desenvolupin un alt grau d’autodisciplina i control, i que segueixin les regles del centre, creades i orientades per a assegurar el benestar de tots. La ruptura de les regles comporta una sèrie de sancions proporcionades. En casos extrems, la Directora pot suspendre o expulsar l’alumne el comportament del qual no s’ajusta al reglament intern del col·legi.

Recompenses i premis

Els bons hàbits de treball i estudi així com el comportament exemplar són reconeguts i premiats mitjançant la concessió de diplomes i premis en l’acte de la celebració fi de curs.

En el departament de Primària, es lliura als nins, a l’Assemblea del Mèrit que se celebra mensualment, els certificats per comportament exemplar, progrés excel·lent, treball constant i altres assoliments destacats. Els seus professors també fan ús diari d’adhesius, elogis verbals, escrits als pares i l’elecció de “l’alumne de la setmana”.

En secundària el bon treball i comportament són reconeguts diàriament de diverses maneres, tant verbalment com per escrit. En aquest departament els alumnes poden guanyar punts per a “les seves cases”

Sistema de Houses

Tots els alumnes de Y1 a Y13 són assignats a una de quatre “cases”, Terra, Foc, Aire o Aigua, les quals competeixen en moltes i variades activitats al llarg de l’any acadèmic. Al finalitzar aquest, els capitans de la casa guanyadora recullen el benvolgut trofeu en el transcurs de la festa de fi de curs.

A part dels punts guanyats en les competicions, els alumnes poden guanyar punts diàriament, no només pels seus alts nivells de treball i de conducta, sinó també per demostrar les seves qualitats humanes.

Uniforme

Regles de l’unifome escolar

Tota les prendes de l’uniforme han de dur el nom de l’alumne/a

Tenda oficial uniformes

Comunicació llar-col·legi

És de vital importància que la comunicació entre el col·legi i la llar, que conduïx a una relació sòlida i positiva entre ambdues, sigui fluida.

Només a través d’una comunicació regular, es pot assegurar un seguiment efectiu del progrés i benestar del nin.

Els pares de Primària són convidats a conèixer a la professora del nou curs al setembre i aquestes trobades es repeteixen en “els parents’ evenings” que tenen lloc a l’octubre i març. Els informes escrits es lliuren al desembre i al juny.

En Secundària, es lliuren els butlletins de notes, tres vegades a l’any i se celebren consultes generals pares / professors al primer trimestre i al segon.

El col·legi informa als pares immediatament en el cas que un professor o tutor aquest preocupat per l’alumne, sigui el que sigui el motiu.

Els pares també són animats a comunicar-se amb el mestre o el tutor del seu fill en cas de que tengui qualque dubte o consulta.

Tant la Directora de Primària com la Directora del Col·legi estan sempre informades dels dubtes o preocupacions expressades pels professors i/o els pares, estant a la seva disposició per a ajudar a solucionar qualsevol problema.

Solidaris

Una comunitat humanitària, no solament respecta i cuida a tots els seus propis membres, sinó també té la capacitat de mirar fora del seu entorn i reconèixer les necessitats d’uns altres. Desitgem que cadascun dels nostres alumnes desenvolupi la qualitat personal de sentir empatia amb uns altres i, a aquest efecte, aprofitam les oportunitats que es presenten per a fer-los conscients dels necessitats i, alhora, animar-los a actuar en la seva ajuda. El nostre principal esdeveniment per a recaptar fons és la Fira de Nadal que se celebra cada any a mitjans de novembre i que, juntament amb altres activitats patrocinades, ens ajuda a donar suport diverses causes, tant locals com en altres països.

Premi “Sisu”

El Sisu Award és el premi que concedeix el Queen’s College als alumnes del darrer curso de batxiller que se han destacat pel seu esforç i resultats. El premio es concedit per criteris objectius de notes, sense límit en el número d’alumnes que poden rebre-lo, es a dir, que ho aconsegueixen tots els que assoleixen l’objectiu establert.

El premi, apart del reconeixement públic, té una dotación económica, que és equivalent al 50% del valor de la escolaritat del darrer any en pagament anual (veure més abaix: Condicions d’entrega del Sisu Award).

L’origen del non del premi: ‘Sisu’, és un terme finès que se traduiria com, força de voluntat, determinació, perseverança i actuar racionalment en front de les adversitats. Sisu és un element de força interna i  de llarg plaç, no de coratge momentani.  Aquesta palabra no té una traducció exacta en cap idioma.

Creim que el concepte de SISU és especialment adequat per l’esperit del Queen’s College. És també un bon exemple per mostrar  que cada cultura és única i que cada llengua té els matisos.

Vídeo de presentació – castellà (2011)

Condicions d’entrega del Sisu Award

Aquest premio s’entrega als estudiants que atenen l’equivalent a 4 Notes d’ “A” als A-Levels de GCE i que han demostrat que les seves qualitats personals i acadèmiques les converteixen en uns excel·lents exemples a seguir per als estudiants més joves.

El premi du associat una dotació econòmica que correspon al reembossament de les quotes de Y13 tal como se especifica abaix:

 1. Reembossament del 10% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per un any d’estància al col·legi.
 2. Reembossament del 20% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per dos anys d’estància al col·legi.
 3. Reembossament del 30% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per tres anys d’estància al col·legi.
 4. Reembossament del 40% de l’import de Y13, en el seu format de pagament anual, per quatre anys d’estància al col·legi.
 5. Reembossament del 50% de l’import de Y13, en el seu formato de pagament anual, a aquells estudiants que han estat un mínim de 5 anys al col·legi.