Qualitats i valors personals

El col·legi creu que el procés educatiu s’estén molt més enllà dels aspectes purament acadèmics.

L’adquisició de qualitats i valors personals ha de formar part integral del procés.

Les qualitats de l’honestedat, l’amabilitat i el respecte són fomentades constantment. S’espera dels alumnes que siguin correctes, educats, atents i cooperatius.

Departament de Primària

El departament de Primària segueix el programa dels Aspectes Socials i Emocionals de l’Aprenentatge (SEAL, en les seves sigles en anglès), per a assegurar-se que cada nin desenvolupi destreses en les següents àrees:

  • Benestar emocional
  • Desenvolupament del respecte cap als altres
  • Habilitats socials
  • Disposició positiva cap a l’aprenentatge
  • Habilitats de comunicació

Aquest enfocament s’aplica a la totalitat del currículo de primària.

Departament de Secundària

A Secundària, tots els alumnes segueixen el programa d’Educació personal, Social i de la Salut (PSHE, en les seves sigles en anglès). Aquest programa tracta els temes reals que els joves es troben a mesura que creixen i lis dóna els coneixements i les habilitats per dur una vida sana i responsable, com a individus segurs de si mateixos i, com a membres de la societat. Els estudiants també tenen tutories setmanals que serveixen per continuar el treball començat en el programa SEAL de primària.