Tarifes

Les tarifes de l’escola són públiques.

Tarifes escolars per l’any acadèmic 2017/2018

 Pagament MensualPagament trimestralEquivalent
mensual
Pagament AnualEquivalent
mensual
Nursery & Reception711€2.133€640€5.950€595€
Year 1 & Year 2777€2.330€699€6.500€650€
Year 3812€2.437€731€6.800€680€
Year 4848€2.545€764€7.100€710€
Year 5884€2.652€796€7.400€740€
Year 6920€2.760€828€7.700€770€
Year 71.016€3.047€914€8.500€850€
Year 81.123€3.369€1.011€9.400€940€
Year 91.165€3.495€1.049€9.750€975€
Year 10 & 11 / Year 12 & 131.189€3.566€1.070€9.950€995€

 

En el cas dels alumnes de Y12 i Y13 , el material escolar no està inclòs en les quotes indicades adalt.

Despeses de Matriculació

Matrícula: 500 €

Dipòsit: 1.000 €

Serveis opcionals – Menjador

125€ per 10 mesos o 160€/mes (Y3-Y13)
105€ mensual (N-Y2)
10€ diari

Normativa

 • Existeix l’obligació d’emplenar cada any la fulla de reinscripció entre gener i el final del segon trimestre.
 • Les quotes mensuals es pagaran abans del dia 25 del mes anterior al seu venciment, excepte setembre que es podrà pagar abans del 5 d’aquest mes.
 • Les quotes trimestrals seran facturades en les següents dates i es pagaran abans que transcorrin 10 dies a partir d’aquestes data d’emissió. Després d’aquesta data els rebuts es convertiran en mensuals.
  • 1 TRIMESTRE: 4 de setembre
  • 2 TRIMESTRE: 15 de desembre
  • 3 TRIMESTRE: 15 de març
 • La quota anual es pagarà entre el dia 1 i 10 de Setembre. Després d’aquesta data els rebuts es convertiran en trimestrals.
 • Les devolucions bancàries tindran un recàrrec del 7% sobre el seu import i haurien de ser satisfetes al moment de la seva reclamació.
 • Les quotes han de ser satisfetes per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA i els rebuts seran emesos a nom de la societat BONANOVA ENGLISH SCHOOL S.L. o en el de QUEEN’S COLLEGE.