El mestre de classe / tutor

La professora de classe, en primària, i el tutor, en secundària, són els responsables principals d’assegurar que totes les necessitats, ja siguin acadèmiques, físiques, socials o emocionals, de tots els alumnes que estan al seu càrrec, siguin satisfetes.

Al detectar-se qualsevol problema, ho tracten amb qui correspongui, ja sigui amb l’alumne, la família, la professora de recolzament en primària o el coordinador en secundària.

Quan es precis i segons el cas, el profesor/tutor compte amb el recolçament de:

  • la Directora ,
  • la Directora de Primària,
  • el Director Adjunt del Departament de Secundària,
  • els cap de departament de les diferents assignatures,
  • la Professora amb responsabilitat per a Problemes d’Aprenentatge,
  • la Psicòloga del centre